Leczenie poronień nawykowych o podłożu alloimmunologicznym

 1. W świetle dotychczasowych wyników badań immunoterapia bierna, czyli podawanie pacjentkom preparatów poliwalentnych dożylnych immunoglobulin G (IVIG) zalecana jest w przypadku poronień nawykowych typu wtórnego. Skuteczność tej metody wynosi 61-85%. Należy jednakże podkreślić, że terapia IVIG jest dosyć kosztowna.
 2. Zalecanym sposobem podawania IVIG jest stosowanie dawki 0,4 – 1.0 g/kg masy ciała jeden raz w miesiącu lub częściej, rozpoczynając leczenie jeszcze przed ciążą lub od chwili stwierdzenia ciąży z kontynuacją do 28 tygodnia ciąży.
 3. W przypadku poronień nawykowych o podłożu alloimmunologicznym, najczęściej stosowanym sposobem leczenia jest immunoterapia czynna, czyli szczepienia wysoce oczyszczonymi limfocytami partnera lub limfocytami dawców trzecich. Skuteczność tej metody wynosi około 70-87%. Mechanizm działania szczepień limfocytami związany jest z:
  • indukcją wytwarzania przeciwciał blokujących,
  • indukcją komórkowej aktywności supresorowej, między innymi wzrostem ilości komórek regulatorowych Treg,
  • wzrostu wytwarzania czynnika blokującego indukowanego przez progesteron (PIBF),
  • obniżenia aktywności komórek NK oraz
  • przestrojenia układu immunologicznego kobiety w kierunku czynnościowej przewagi odpowiedzi typu Th2 nad Th1 i Th17.
 4. Dawca krwi, z której będą uzyskane limfocyty do immunoterapii powinien być zdrowy i spełniać wszystkie kryteria ,,bezpiecznego” dawcy krwi.
 5. Terapia powinna być oparta o monitorowanie parametrów immunologicznych po zastosowanej czynnej immunoterapii. W chwili obecnej zaleca się monitorowanie jednego z wymienionych parametrów: poziomu przeciwciał blokujących (najczęściej stosowany test), aktywności komórek NK, stężenia generacji niektórych cytokin (IL-4, IL-10, IFN-gamma, TNF-alfa) wewnątrzkomórkowo lub zewnątrzkomórkowo w warunkach hodowli in vitro, odsetka komórek regulatorowych Treg (CD4+CD25+),

Komentarz: Od 1994 roku, kiedy to wyniki wieloośrodkowych badań pod patronatem Amerykańskiego Towarzystwa Immunologii Rozrodu wykazały, że szczepienia limfocytami są skutecznym sposobem leczenia poronień nawykowych o niewyjaśnionej, a przypuszczalnie allimmunologicznej, etiologii, stały się one rutynowym postępowaniem terapeutycznym w wielu krajach, między innymi w Wielkiej Brytanii, Włoszech, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Danii, Szwecji, Japonii, Brazylii, Ameryce Łacińskiej, krajach Bliskiego Wschodu,  itd., a także w Polsce. Wątpliwości, co skuteczności immunoterapii czynnej wystąpiły po opublikowaniu badań Ober i wsp. w 1999 roku. a następnie meta-analizie wykonanej przez Scott w 2003 roku. Jednak kolejne badania randomizowane, z zastosowaniem placebo (między innymi Christiansen i  wsp. z Danii w 2004 roku, Clark z USA w 2004 i 2009 roku, Pandey i wsp. z Mayo Clinic z USA w 2004 roku, Nonaka i wsp. z Japonii w 2007 roku ) ponownie potwierdziły wysoką, statystycznie znamienną skuteczność szczepień limfocytami w zapobieganiu kolejnym stratom ciąż u pacjentek z pierwotnymi PN. Zwrócono uwagę, że badania Ober i wsp. posiadają wiele błędów m. in. stosowanie limfocytów zamrożonych, pobranych do szczepień od dawców w dniu poprzedzającym immunoterapię (słabsza immunogenność z powodu zjawiska złuszczania się receptorów czyli antygenów komórkowych), stosowanie zbyt małej liczby limfocytów (a więc nie immunogennej), brak monitorowania odpowiedzi immunologicznej po immunizacji. W badaniach Scott, który do analizy włączył 19 badań z różnych ośrodków, także stwierdzono błędy. Niektóre z nich podobne do popełnionych przez Ober i wsp., takie jak:  stosowanie przez niektóre ośrodki zbyt małej liczby limfocytów (a więc nie immunogennej) oraz brak monitorowania odpowiedzi immunologicznej po immunizacji. Ponadto zwrócono uwagę, że populacja badanych pacjentek w poszczególnych ośrodkach była różnorodna, protokoły immunizacji znacznie różniły się w poszczególnych ośrodkach, ponadto poszczególne ośrodki zwierały małą liczebność pacjentek. Między innymi, prawdopodobnie dlatego nie uzyskano statystycznie znamiennej skuteczności immunizacji, która była wyższa w porównaniu do grupy kontrolnej. Obliczono, że w przypadku zwiększenia liczebności populacji, immunizacja limfocytami dawców trzecich byłaby statystycznie znamienna.
Kolejnym, kontrowersyjnym problemem związanym ze szczepieniami limfocytami jest bezpieczeństwo terapii dla matki i płodu. Dotychczas nie udowodniono szkodliwości takiego leczenia choć istnieją zagrożenia teoretyczne. W chwili obecnej immunizacja limfocytami jest  stosowana w licznych krajach nawet przez ośrodki akademickie. 

  Korzystając ze strony gynemed.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
  Rozumiem, nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia.