Doświadczenia własne (piśmiennictwo)

W Przychodni GYNEMED od wielu lat prowadzimy diagnostykę przyczyn oraz leczenie wielokrotnych niepowodzeń zagnieżdżenia zarodka po procedurze zapłodnienia pozaustrojowego (IVF). Prof. Andrzej Malinowski jest prekursorem takiego postępowania w Polsce. Wyniki leczenia są bardzo dobre, przywracające możliwość uzyskania ciąży po kolejnym transferze zarodka do macicy na poziomie ok. 34% na jeden transfer.

Piśmiennictwo własne:

 1. Malinowski A., Szpakowski M., Wilczyński J., Oszukowski P., Puchała B., Włodarczyk B.: Antinuclear antibodies in women with reccurent pregnancy wastage and their prognostic value for immunotherapy. Zentralblatt für Gynäkologie, 1994; 116; 631-635
 2. Malinowski A., Szpakowski M., Wilczyński J., Zeman K., Banasik M., Tchórzewski H., Wilczyński J.: Leczenie powtarzających się poronień samoistnych immunizacją limfocytami męża. Ginekologia Polska, 1994, 65, supl. 1, 377-380
 3. Malinowski A., Szpakowski M., Wilczyński J., Banasik M., Włodarczyk B., Puchała B.: Przeciwciała przeciwjądrowe w surowicy u kobiet z powtarzającymi się poronieniami samoistnymi oraz ich prognostyczna wartość dla immunoterapii. Ginekologia Polska, 1994, 65, supl. 1, 381-385
 4. Malinowski A., Szpakowski M., Wilczyński.: Immunoterapia poronień nawykowych. Ginekologia Polska, 1994, 65, supl. 4, 185-192
 5. Malinowski A., Szpakowski M., Pokoca L., Zeman K., Oszukowski P., Woźniak P., Pietrzak Z., Banasik M.: Występowanie przeciwciał antykardiolipinowych u kobiet z poronieniami nawykowymi oraz ich prognostyczna wartość dla powodzenia immunizacji limfocytami partnera. Kliniczna Perinatologia i Ginekologia, 1995, supl. 12/2, 599-604
 6. Malinowski A, Prochowska A., Szpakowski M., Podciechowski L., Jędrzejewska E., Raczkowska Z., Władziński J., Krasoń A.: Stan noworodków urodzonych po leczeniu matek immunizacją limfocytami partnera z powodu poronień nawykowych o niewyjaśnionej etiologii. Kliniczna Perinatologia i Ginekologia, 1995, supl. 12/2, 605-609
 7. Malinowski A., Szpakowski M., Wilczyński J., Zeman K., Tchórzewski H., Puchała B., Banasik M.: Immunotherapy of recurrent spontaneous abortion by vaccination with paternal lymphocytes. Central-European Journal of Immunology, 1996, 21, 162-165.
 8. Wilczyński J., Malinowski A., Szpakowski M., Zeman K., Sułowska Z., Tchórzewski H.: Analysis of selected parameters of cell-mediated immunity after immunization with husband´s lymphocytes in patients with recurrent spontaneous abortions. Central-European Journal of Immunology, 1996, 21, 157-161.
 9. Malinowski A., Majewska E., Wilczyński J., Zeman K., Szpakowski M., Podciechowski L., Oszukowski P., Stetkiewicz T.: Impact of partners lymphocytes immunization on CD16+/CD56+ cells level in the peripheral blood in women with idiopathic recurrent spontaneous abortions. Archives of Perinatal Medicine, 1996, 1, 69-75.
 10. Malinowski A., Prochowska A., Banasik M., Wilczyński J., Szpakowski M., Zeman K., Oszukowski P., Lerch E.: Clinical and immunological condition of newborns of mothers for recurrent spontaneous abortions with paternal lymphocytes immunization. European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology, 1997, 73, 10-16.
 11. Malinowski A., Szpakowski M., Wilczyński J., Oszukowski P., Woźniak P.: Skuteczność immunizacji limfocytami partnera w zapobieganiu poronieniom nawykowym o niewyjaśnionej etiologii. I. Czynniki kliniczne o znaczeniu prognostycznym. Ginekologia Polska, 1997, 68, 165-172.
 12. Malinowski A., Zeman K., Banasik M., Głowacka E., Wilczyński J., Pokoca L., Puchała B., Szpakowski M.: Skuteczność immunizacji limfocytami partnera w zapobieganiu poronieniom nawykowym o niewyjaśnionej etiologii. II. Czynniki immunologiczne o znaczeniu prognostycznym. Ginekologia Polska, 1997, 68, 173-180.
 13. Wilczyński J., Sułowska Z., Malinowski A., Zeman K., Szpakowski M., Tchórzewski H., Podciechowski L.: CD3-/HLA-DR+, CD3+/HLA-DR+ cell levels and PHA stimulation of lymphocytes obtained from women with recurrent spontaneous abortions and subjected to partner´s lymphocyte immunization. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis, 1997, 45, 289-294.
 14. Malinowski A., Szpakowski A., Prohcowska A., Pawłowska B., Wilczyński J., Banasik M., Lerch E., Krasoń A., Szpakowski M.: Czy immunizacja allogenicznymi limfocytami jako metoda zapobiegania poronieniom nawykowym jest bezpieczna dla płodu i noworodka ?. Ginekologia Polska, 1997, 68, 420-428.
 15. Szpakowski A., Malinowski A., Fornalczyk-Wachowska E., Zeman K., Banasik M., Kolasa D., Szpakowski M.: Wpływ immunizacji limfocytami partnera na ekspresję receptorów aktywacji limfocytów T u kobiet z poronieniami nawykowymi. Kliniczna Perinatologia i Ginekologia, 1998, 27, t. III, 331-334. 
 16. Malinowski A., Zeman K., Szpakowski M., Perytyńska M., Szpakowski A., Tchórzewski H.: The influence of paternal lymphocyte immunization on production of blocking antibodies in women with unexplained recurrent spontaneous abortion. Central–European Journal of Immunology, 1998, 23, 138-146
 17. Malinowski A., Wilczyński J., Zeman K., Głowacka E., Kolasa D., Szpakowski A., Oszukowski P., Szpakowski M.: Immunological characteristics of nonpregnant women with unexplained recurrent spontaneous abortion who underwent paternal lymphocytes immunization. Zentralblatt für Gynäkologie, 1998, 120, 493-502.
 18. Malinowski A., Zeman K., Głowacka E., Szpakowski A., Nowak M., Banasik M., Tchórzewski H., Szpakowski M.: The influence of anticardiolipin antibodies on efficacy of allogenic lymphocytes immunization and blocking antibodies production in women with recurrent spontaneous abortion. Polish Journal of Gynaecological Investigations, 1999, 1, 127-136.
 19. Szpakowski A., Malinowski A., Głowacka E., Wilczyński J.R., Kolasa D., Dyński M., Tchórzewski H., Zeman K., Szpakowski M.: Wpływ immunizacji limfocytami partnera na równowagę odpowiedzi immunologicznej typu Th1/Th2 u kobiet z poronieniami nawykowymi o nieustalonej etiologii. Ginekologia Polska, 2000, 71, 586-592.
 20. Malinowski A.: Powtarzające się poronienia nawykowe o podłożu alloimmunologicznym – podział, diagnostyka i leczenie. Ginekologia Polska, 2001, 72, 885-898.
 21. Szpakowski A, Malinowski A, Zeman K, Wilczyński J, Kolasa D, Nowak M, Władziński J, Kamiński T, Szpakowski M. Wpływ immunizacji allogenicznymi limfocytami na odsetkową zawartość komórek NK we krwi obwodowej kobiet z poronieniami nawykowymi typu pierwotnego. Ginekologia Polska, 2001, 72, 1063-1068.
 22. Szpakowski A, Malinowski A, Cieślak J, Nowak M, Wilczyński JR, Banasik M, Szpakowski M, Tchórzewski H. Ocena wpływu immunizacji limfocytami męża na wybrane subpopulacje limfocytów u kobiet z nawracającymi poronieniami o nieustalonej etiologii. Ginekologia Polska, 2003, 74 (4), 288-296.
 23. Malinowski A, Wilczyński JR. Immunologiczne mechanizmy utrzymania ciąży. Ginekologia Praktyczna 2003, 73 (4), 47-56.
 24. Wilczyński JR, Malinowski A, Szpakowski M. Immunofizjologia ciąży prawidłowej. Część I. Mechanizmy immunoregulacyjne w obrębie styku matczyno-płodowego. Ginekologia Polska 2004, 75, 483-495.
 25. Malinowski A, Wilczyński JR. Immunofizjologia ciąży prawidłowej. Część II. Mechanizmy immunoregulacyjne związane z funkcją łożyska i odpornością systemową. Ginekologia Polska 2004, 75, 553-569. 
 26. Malinowski A, Motak-Pochrzęst H. Powtarzające się straty ciąż jako konsekwencja zaburzeń immunologicznych. Przegląd Ginekologiczno-Położniczy, 2009, 9 (3), 201-205
 27. Malinowski A, Radwan M. Diagnostyka immunologiczna w poronieniach nawykowych: algorytm postępowania diagnostyczno-leczniczego z wykorzystaniem wyników badań własnych. Perinatolgia, Neonatologia i Ginekolgia, 2011,4 (1), 11-15.
 28. Malinowski A, Radwan M. Diagnostyka immunologiczna w poronieniach nawykowych: algorytm postępowania diagnostyczno-leczniczego z wykorzystaniem wyników badań własnych. Perinatolgia, Neonatologia i Ginekolgia, 2011,4 (1), 27-36.
 29. Motak-Pochrzęst H, Malinowski A. The occurrence of immunological disturbances In patients with recurrent miscarriage (RM) of unknown etiology. Nuroendocrinol Lett, 2013, 34 (7), 101-107.
 30. Nowak I, Malinowski A, Barcz E, Wilczyński JR, Wagner M, Majorczyk E, Potak-Pochrzęst H, Banasik M, Kuśnierczyk P. Possible role of HLA-G, LILRB1 and KIR2DL4 gene polymorphisms in spontaneous miscarriage. Arch Immunol Ther Exp 2016, 64 (6), 505-514.

 

 1. Redakcja podręczników
 2. Redakcja: Immunologia ciąży. Cykl: Seminaria z Medycyny Perinatalnej, 1999, Tom IV. Redakcja: Malinowski A., Zeman K., Wilczyński J.. Ośrodek Wydawnictw Naukowych. Poznań 1999.

 

 1. Rozdziały w podręcznikach

 

 1. Malinowski A., Zeman K.: Immunologiczne współzależności między matką            i płodem. I. Immunologiczne mechanizmy utrzymania ciąży. Immunologia ciąży. Cykl: Seminaria z Medycyny Perinatalnej. 1999, Tom IV,  str. 9 – 46. Redakcja: Malinowski A., Zeman K., Wilczyński J.. Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 1999.
 2. Malinowski A., Zeman K.: Immunologiczne współzależności między matką            i płodem. II. Poronienia nawykowe o podłożu immunologicznym. Immunologia ciąży. Cykl: Seminaria z Medycyny Perinatalnej. 1999, Tom IV,  str. 47-65. Redakcja: Malinowski A., Zeman K., Wilczyński J.. Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 1999.
 3. Malinowski A., Wilczyński J., Szpakowski M.: Immunologiczne współzależności między matką i płodem. III. Zespół antyfosfolipidowy. Immunologia ciąży. Cykl: Seminaria z Medycyny Perinatalnej. 1999, Tom IV,  str. 66-77. Redakcja: Malinowski A., Zeman K., Wilczyński J.. Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 1999
 4. Malinowski A.: Postępowanie diagnostyczno-lecznicze w poronieniach nawykowych o podłożu alloimmunologicznym. Immunologia ciąży. Cykl: Seminaria z Medycyny Perinatalnej. 1999, Tom IV,  str. 79-106. Redakcja: Malinowski A., Zeman K., Wilczyński J.. Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 1999.
 5. Malinowski A.: Immunologiczne zaburzenia rozrodu. Immunologia Kliniczna, 2000, str. 557-592. Redakcja: Marek L. Kowalski, Mediton-Oficyna Wydawnicza, Łódź, 2000 (podręcznik).
 6. Malinowski A.: Poronienia nawykowe o podłożu immunologicznym. Problemy współczesnej perinatologii. 2001, str. 238-258. Redakcja: Z. Zdebski, R. Lautebach, K. Rydlewski, J. Tomaszczyk. Studio PIN..
 7. Malinowski A.: Czynnik immunologiczny w niepowodzeniach rozrodu wspomaganego. W: Niepłodność  i rozród wspomagany. 2003, str. 123-137. Redakcja: Jerzy Radwan. Termedia Wydawnictwo. Poznań
 8. Malinowski A, Wilczyński JR.: Poronienia nawykowe. W Patologia wczesnej ciąży. 2004, str. 67-100.  Redakcja Tomasz Paszkowski. Wydawnictwo IZT Sp. Z o.o., Lublin, 2004.
 9. Malinowski A.: Czynnik immunologiczny w niepowodzeniach rozrodu wspomaganego. W: Niepłodność  i rozród wspomagany. Wydanie II uzupełnione, 2005, str. 145-159. Redakcja: Jerzy Radwan. Termedia Wydawnictwo. Poznań
 10. Malinowski A, Radwan M. Operacje drogą pochwową w nowotworach szyjki i trzonu macicy. W: Kontrowersje w ginekologii onkologicznej. 2005, str. 222-229. Redakcja: Jan Kotarski. Wydawnictwo IZT Sp. Z o.o., Lublin, 2005.
 11. Malinowski A. Poronienia nawykowe – postępowanie diagnostyczno-lecznicze. W: Wybrane problemy kliniczne współczesnej ginekologii i położnictwa. 2005, str. 31-37. Redakcja: Marek Spaczyński. Warszawa 2005, Adamed
 12. Malinowski A, Wilczyński JR. Immunologiczne aspekty ciąży. W: Położnictwo i Ginekologia tom I. 2005, str. 29-41. Redakcja: Grzegorz H. Bręborowicz. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2005
 13. Malinowski A. Czy istnieje niepłodność immunologiczna – jak diagnozować i leczyć? W: Niepłodność – klinika i praktyka. 2005. str. 151-159. Redakcja: Jerzy Radwan. Lizard, Łódź 2005.
 14. Malinowski A, Motak-Pochrzęst H. Aktualne poglądy na immunoterapię poronień nawykowych. W: Immunoterapia w ginekologii i położnictwie. 2007, str. 65-73. Redakcja: Jan Kotarski, Wiesława Bednarek. Wydawnictwo BiFolim, Lublin 2007.
 15. Malinowski A. Poronienia nawracające i wielokrotne niepowodzenia zapłodnienia pozaustrojowego. W „Niepołodność i rozród wspomagany” 2011, str. 299-320. Redakcja: Jerzy Radwan, Sławomir Wołczyński. Termedia Wydawnictwo Lekarskie, Poznań 2011. 

 

 

 

Rozprawa habilitacyjna, Andrzej Malinowski: Leczenie poronień nawykowych o nie wyjaśnionej etiologii immunizacją allogenicznymi limfocytami - ocena skuteczności, mechanizmu działania oraz określenie czynników prognostycznych. WAM, Łódź, 1996

  Korzystając ze strony gynemed.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
  Rozumiem, nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia.